TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA BLOG KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TARAKAN TENGAH KUA TARAKAN TENGAH: STANDAR PELAYANAN

Minggu, 22 Maret 2009

STANDAR PELAYANAN


                                           KUA KECAMATAN TARAKAN TENGAH

 

PELAYANAN NIKAH & RUJUK                                               WAKTU PENYELESAIAN

1. Pencatatan Nikah &Rujuk                                                                  5 Menit
2. Pemeriksaan berkas persyaratan                                                    10 Menit
3. Pemeriksaan Syarat Munakahat                                                      10 Menit
4. Pengumuman Nikah                                                                           10 Menit
5. Penasehatan perkawinan                                                                   60 Menit
6. Pelaksanaan Akad Nikah                                                                   30 Menit

7. Penyerahan Kutipan Akta Nikah                                                      0 Menit

keterangan: Masa Pendaftaran sampai kepada proses akad nikah adalah 10 hari kerja 

PELAYANAN UMUM                                                      WAKTU PENYELESAIAN

1. Rekomendasi Nikah                                                              10 menit
2. Keterangan belum pernah menikah                                   10 menit
3. Legalisir Kutipan Akta Nikah                                                5 menit
4. Taukil Wali Bil Kitabah                                                         20 menit
5. Duplikat Akta Nikah                                                             20 menit
6. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf                                             60 menit
7. Rekomendasi permohonan Bantuan Masjid / Mushollah / Langgar  10 menit
8. Manasik Haji                                                                    10 x pertemuanTarakan, 01 Januari 2008

Kepala
   


H.Muhammad Ramli, S.Ag
Nip. 150 294 0830 komentar: